iStock-1093209224-1

Juridisk helsesjekk

Ta en helsesjekk og få oversikt over de juridiske forholdene i bedriften din!

Helsesjekken er rettet mot oppstartsbedrifter. Gjennom ett spørsmålsskjema kartlegger vi selskapets juridiske risiko og ser nærmere på selskapsforhold, avtaleforhold, finansiering, ansettelsesforhold, teknologi, immaterielle rettigheter og personvern.

Kartleggingen avdekker om der er juridisk risiko som bør håndteres. Svarene gjennomgås i et møte med advokatene i Ræder Bing. Møtet har en varighet på inntil 60 minutter og er dekket av fastprisen for helsesjekken.  

Dersom det avtales ytterligere bistand etter dette møtet, vil slik bistand faktureres etter medgått tid i henhold til gjeldende timepriser.

Hva koster en juridisk helsesjekk? 

Selskaper tilknyttet Smart Innovation Norway får 'Juridisk Helsesjekk' til svært gunstig fastpris på NOK 5 000,- eks. mva. Etter Siva-støtte betaler du dermed kun NOK 2 500,- eks. mva!   

Alumni selskaper får ikke noe Siva-støtte, men får den 'juridiske helsesjekken' til Smart Innovation priser og betaler NOK 5000,-  

Juridisk helsesjekk er utarbeidet av Ræder Bing advokatfirma AS.

Bestill juridisk helsesjekk her!

Kontakt oss

Har du spørsmål?

KyrreWKielland_web_cv

Kyrre W Kielland

Partner +47 450 22 056
kwk@raederbing.no
NIC_4690 (3)

Silje Bragstad

Senioradvokat

+47 975 98 103
smb@raederbing.no